Ramadan-revolutie Daliel

Jouw ramadan-revolutie: praktische tips!

28 februari 2024 4 minuten

Ramadan staat weer voor de deur! De meeste mensen zijn bekend met de zegeningen van deze maand, maar niet iedereen weet hoe deze optimaal benut kan worden. Artikelen over dit onderwerp zijn vaak erg theoretisch van aard. Daarom voorziet Faiyaz Jhawnie ons van praktische en concrete tips om het beste uit deze ramadan te halen! […]

Lees verder

Jouw eerste stappen richting Zoehd

8 januari 2024 4 minuten

Uit eten, op vakantie gaan, de nieuwste gadgets – we willen het allemaal. Het hoeft niet per se haram te zijn, maar is het ook goed voor onze band met Allah ﷻ, of mogen we toch iets meer zoehd hebben in ons dagelijks leven? En hoe bereiken we dat dan? Faiyaz Jhawnie deelt zijn gedachten. […]

Lees verder

5 tips voor een Koran-efficiëntere ramadan

12 april 2023 4 minuten

In de maand ramadan wil iedereen meer bezig zijn met de Koran! Sommigen hebben in hun dagelijkse levens buiten ramadan al een goede relatie met de Koran, maar voor velen blijft het een worsteling. Ramadan kan hét moment zijn voor een nieuwe start. Tarek Khater voorziet ons van vijf ramadan-tips om je band met de Koran te […]

Lees verder

Ramadan-pitstop: waar doen we het ook alweer voor?

30 maart 2023 4 minuten

De eerste week van de gezegende maand ramadan zit er alweer op. En dus is dit een ideaal moment om weer even scherp te krijgen waar we mee bezig zijn. Ustaad Abdelaziz Abou Sohaib attendeert ons op waar we het allemaal voor doen. Onze Schepper ﷻ is Al-Hakiem, de Alwijze wat betekent dat al Zijn […]

Lees verder

Stilte voor de Koran

5 januari 2023 4 minuten

Ons dagelijks leven zit vol met drukte en ruis. We zijn hier zo aan gewend, dat we elke minuut van de dag smachten naar nieuwe prikkels. Maar wat doet deze drukte met onze relatie met de Koran? Er zijn in mijn leven enkele momenten geweest waarop ik echte stilte heb mogen ervaren. Een van die […]

Lees verder

Het boze oog van Iblies

13 januari 2022 5 minuten

Toen Allah de Verhevene Adam schiep, eerde Hij hem. Allah leerde hem de namen van alle zaken en gaf hem een vooraanstaande positie. Toen Iblies (satan) dit zag en zich minder voelde dan Adam ‘alayhi as-salaam voelde hij afgunst naar hem. Hij was namelijk een gevaar voor zijn positie. Althans, zo zag hij dat. Allah […]

Lees verder

Arabisch: de sleutel tot de geheimen van de Koran

19 december 2021 3 minuten

Elk woord en zelfs elke letter in de Koran is geplaatst met een allesomvattende Kennis en Wijsheid.

Lees verder

3 redenen waarom jij geen enkel gebed kan missen

29 november 2021 7 minuten

In dit artikel zet ik drie redenen uiteen waarom jij vanaf dít moment geen enkel gebed meer kan missen.

Lees verder

‘Aashoeraa: de dag van hoop

19 augustus 2021 5 minuten

Profeet Moesaa (‘alayhi assalaam) leidde het hele volk van Banoe Israa`iel door de dorre woestijn, zoekend naar de beste vluchtroute.

Lees verder

Lessen uit het verhaal van Hadjar

23 juli 2021 11 minuten

De sa’ie, het heen en weer lopen tussen de heuvels Safaa en Marwa, is gebaseerd op een gebeurtenis in het leven van Hadjar. Ook de bron Zamzam hebben we aan haar te danken. Wie was zij en wat kunnen we van haar leren? De periode van de Hadj is weer aangebroken. Binnenkort zullen de bedevaartgangers de […]

Lees verder

Hoe mijn aanbiddingen een ziel kregen

22 juli 2021 9 minuten

Lopen om een stenen gebouw, stenen gooien naar een pilaar of stenen muur, lopen van de ene berg naar de andere, ergens blijven overnachten en dan weer ergens anders blijven staan. Allemaal handelingen waardoor er tijdens de hadj een gevoel bij me opkwam, een gevoel dat riep: “Wat ben ik eigenlijk aan het doen?!” Want […]

Lees verder

Bidden voor Peter R. de Vries?

7 juli 2021 5 minuten

Omdat Peter R. de Vries in de moslimgemeenschap erg geliefd is en de aanslag op hem ons in het hart raakt, worden er smeekbedes voor hem verricht. Maar mag dit wel?Gisteren is Nederland opgeschrikt door een aanslag op de bekende misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij staat bekend om zijn journalistieke prestaties waarbij hij zijn […]

Lees verder

Vasten met as-Samad in gedachten

6 mei 2021 9 minuten

Eén van de Schone Namen van Allah luidt: as-Samad, meestal vertaald als de Onafhankelijke. Wist je dat er een verband is tussen deze Naam en ons vasten in Ramadan?

Lees verder

Vermeerder je aanbidding enkel door je intentie

29 april 2021 6 minuten

De intentie is een daad van het hart en speelt zich af in het hart. De intentie wordt daarom niet uitgesproken. De intentie speelt een grote rol in onze daden van aanbidding. In het bijzonder in de maand Ramadan, omdat de beloning voor goede daden in deze maand vergroot wordt. Daarom wil ik een tip […]

Lees verder

Ramadan: de maand van de Koran! Maar wat als ik de Koran niet kan lezen?

12 april 2021 11 minuten

Naast de maand van het vasten is Ramadan ook de maand van de Koran: “De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden.”1 Veel moslims zetten zich in om tijdens de maand Ramadan de Koran minstens eenmaal en liefst nog vaker uit te lezen. Maar wat als je de Koran (nog) niet of slechts […]

Lees verder

De beste dagen van het jaar

22 juli 2020 10 minuten

We kijken met verdriet in onze harten terug naar afgelopen Ramadan die door de huidige crisissituatie anders werd beleefd en snel aan ons voorbij is gegaan. We kijken terug op een prachtige maand waarin wij ons uiterste best hebben gedaan in allerlei vormen van aanbidding om dichterbij Allah te komen, hopende daarbij Zijn Tevredenheid te bereiken, vergeven te worden en gevrijwaard te worden van het hellevuur.

Lees verder

Hoe jij ook dít jaar een offer kan brengen voor ‘ied al-adhaa

19 juli 2020 12 minuten

Er zijn dit jaar veel zorgen omtrent het offer in het kader van ‘ied al-adhaa. Dit heeft onder andere te maken met berichten van boeren en tussenpersonen die betrokken zijn bij de slacht. Deze stellen dat het moeilijk is om lammeren te vinden die minimaal zes maanden oud zijn, wat een voorwaarde is in het islamitische recht. In dit artikel bespreek ik de (religieuze) achtergrond van dit probleem en mogelijke oplossingen.

Lees verder

Bewijst ‘de wetenschap’ dat God niet bestaat?

29 mei 2020 9 minuten

De vraag wat er achter de wereld zit die we observeren, is niet met wetenschap te beantwoorden. Het is een levensbeschouwelijke kwestie. Je kunt de natuur beschrijven en verklaren in termen van andere natuurverschijnselen, maar dit verklaart niet het bestaan van die natuur op zich en zou niet de illusie moeten wekken dat dit een argument tegen het bestaan van God kan zijn.

Lees verder

Waarom jij de 6 dagen van shawwaal niet aan je voorbij mag laten gaan!

24 mei 2020 6 minuten

Veel moslims denken dat het vasten ten einde komt, zodra de maand Ramadan afgelopen is. Daardoor laten veel moslims een tweede kans op een immense beloning liggen. Om welke beloning gaat het hier en wat moet jij hierover weten?

Lees verder

5 bijzondere gezondheidseffecten van het vasten

18 mei 2020 7 minuten

De Islam kent vijf zuilen. De vierde zuil is het vasten tijdens de gezegende maand Ramadan. Met het vasten wordt bedoeld dat men zich van de ochtendschemering tot zonsondergang onthoudt van onder andere het consumeren van voedingsmiddelen. Als we de Koran openslaan bij Soerah al-Baqarah, vers 184, zien wij dat Allah zegt: En dat jullie […]

Lees verder

“En dat jullie vasten is beter voor jullie”

12 mei 2020 6 minuten

Het kennen van de beloningen die Allah aan het vasten gekoppeld heeft, maakt dat het vasten meer wordt dan een eetfestijn. In dit artikel heb ik een vijftal beloningen uitgekozen en kort samengevat, zodat het voor jou snel lezen is en makkelijk te onthouden.Ramadan is een bekende maand voor zowel moslims als niet-moslims. Dit is […]

Lees verder

3 redenen waarom je de Koran niet kan interpreteren zoals jij wil

25 maart 2020 15 minuten

Er is een moderne trend gaande waarin veel mensen, moslims en niet-moslims, een ‘nieuwe lezing’ of ‘nieuwe interpretatie’ van de Koran promoten. Hoeveel ruimte geeft de Islam ons hierin? In elke taal zijn er woorden en zinnen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Soms omdat een bepaald woord meerdere betekenissen kan hebben. Een bank […]

Lees verder
To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie