Theologie

Waarom jij de 6 dagen van shawwaal niet aan je voorbij mag laten gaan!

 

Veel moslims denken dat het vasten ten einde komt, zodra de maand Ramadan afgelopen is. Daardoor laten veel moslims een tweede kans op een immense beloning liggen. Om welke beloning gaat het hier en wat moet jij hierover weten?

Shawwaal

Ramadan is de negende maand van het islamitische jaar en shawwaal de tiende. De eerste dag van shawwaal is dan ook ‘Ied al-fitr. Het is aanbevolen om in de maand shawwaal zes willekeurige dagen vrijwillig te vasten. Dit gaat uiteraard in ná ‘Ied al-fitr, aangezien het op de dag van ‘Ied verboden is om te vasten. De Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd:

Wie Ramadan vast en deze laat opvolgen door zes dagen van shawwaal, het is alsof hij het hele jaar heeft gevast.[1]

Een heel jaar vasten! Wie kan dat aan? Vrijwel niemand. Toch is de beloning hiervan binnen handbereik. Het vasten van Ramadan en zes dagen van shawwaal neemt de beloning van maar liefst een jaar met zich mee.

Ook legde de Profeet, vrede zij met hem, uit waarom het vasten van Ramadan, opgevolgd door zes dagen van shawwaal, gelijk is aan een heel jaar vasten. Hij zei:

Het vasten van een maand geldt als tien maanden. En de zes dagen daarna gelden als twee maanden. En dit bij elkaar is een heel jaar. Allah zegt: ‘Wie met een goede daad komt, ontvangt het tienvoudige daarvan’[2].[3]

Hoeveel vrijwillige daden verricht jij?

Het is bovendien belangrijk om naast elke verplichte aanbidding, aanbevolen aanbiddingen te verrichten van dezelfde soort. De Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd:

Voorzeker, de eerste daad waarover de dienaren gevraagd zullen worden op de Dag des Oordeels is het gebed. Allah zal tegen de Engelen zeggen: Kijk naar het gebed van Mijn dienaar, is deze volledig of is hij tekortgeschoten?’ Als deze volledig is, wordt deze als volledig geschreven. Als de dienaar is tekortgeschoten in deze verplichting, zegt Allah: ‘Kijk of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft verricht. Als dit zo is, zal het de tekortkomingen aanvullen.’ Vervolgens zal de rest van zijn daden op deze manier worden beoordeeld.[4]

Dit houdt in dat tekortkomingen in je verplichte vastendagen worden aangevuld met dagen die je vrijwillig hebt gevast. Dit is des te meer reden om deze zes aanbevolen dagen van shawwaal niet aan je voorbij te laten gaan!

Eerst Ramadan inhalen?

Het kan zijn dat je nog dagen van Ramadan moet inhalen. De geleerden verschillen van mening over of je de zes dagen van shawwaal mag vasten terwijl je nog dagen in te halen hebt van Ramadan. Het beste is om eerst de dagen van Ramadan in te halen en daarna shawwaal te vasten. Mocht je dit niet lukken, dan is het toegestaan om eerst de zes dagen van shawwaal te vasten terwijl je nog dagen van Ramadan moet inhalen. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Het is niet mogelijk om een dubbele intentie aan te nemen, waarbij je door één dag te vasten zowel een dag van Ramadan inhaalt als één van de zes dagen van shawwaal vast. Je dient ze los van elkaar te vasten.

Dankbaarheid

Ik wil eindigen met een advies voor ná Ramadan. Het feit dat Allah ons tot moslims heeft gemaakt, is de grootste gunst die wij van Hem hebben gekregen. We dienen hier ontzettend dankbaar voor te zijn. Sommige mensen voelen zich in Ramadan beperkt en bekneld. Ze voelen zich oncomfortabel zonder bepaalde zondes die zij gewoon waren te verrichten. Zodra het ‘Ied al-fitr is, lijken de remmen weer los te gaan en lijkt losbandigheid het leven weer te domineren. Zo wordt Ramadan een periode van ‘even door de zure appel heen bijten’ in plaats van een leerschool en een persoonlijk ontwikkelingsproces. Dit is precies het tegenovergestelde van dankbaarheid. Dit is precies het tegenovergestelde van wat Allah van ons wil. Allah zegt in hetzelfde vers als het vers waarin Hij het vasten van Ramadan verplicht stelt:

En zodat jullie het aantal [dagen van Ramadan] voltooien en zodat jullie Allah Zijn Grootsheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft en zodat jullie dankbaar zullen zijn.[5]

Laten we in deze periode na Ramadan ons uiterste best doen om de slechte gewoontes die we tijdens Ramadan opzij schoven, definitief opzij te schuiven. Laten we de goede daden die we tijdens Ramadan hebben verricht tot gewoontes maken. Moge Allah ons allemaal tot Zijn dankbare dienaren laten behoren. Amien.


[1] Overgeleverd door Muslim

[2] Soerah al-An’aam, vers 160

[3] Overgeleverd door Ibn Maadjah, Ahmad en ad-Daarimie

[4] Overgeleverd door Tirmidhie, Aboe Dawoed, an-Nasaa`ie, Ibn Maadjah en Ahmad

[5] Soerah al-Baqarah, vers 185


Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit artikel nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie