Over Daliel

Daliel publiceert over hoe moslims de klassieke Islam kunnen vertalen naar de hedendaagse context. Nederlandse moslims bevinden zich historisch gezien in een unieke situatie. Dat geldt eigenlijk voor álle moslims in het Westen. Nooit eerder leefden zoveel moslims in niet-islamitisch landen. Maar Nederland is ons thuisland: we zijn hier geboren en opgegroeid en zijn niet van plan weg te gaan. Moslims zijn in Nederland onlosmakelijk onderdeel van vrijwel alle sectoren en lagen van de samenleving en ontwikkelingen binnen die samenleving gaan ons dan ook aan het hart. Deze unieke situatie brengt wel uitdagingen met zich mee. We passen namelijk onze overtuigingen en tradities toe in een context die daar niet voor ontworpen is. Dit leidt tot vragen, spanningen en vooral veel verwarring. Denk daarbij aan grote vraagstukken als:

    • Hoe passen we de Islam toe in een niet-islamitisch land als Nederland?
    • Hoe gaan we om met spanningen tussen het Islamitische recht en het Nederlandse recht?
    • En hoe gaan we om met het spanningsveld tussen de in Nederland dominante normen en waarden en die van de Islam?
    • Welke aspecten van de Islam zijn flexibel en contextafhankelijk en kunnen worden aangepast aan Nederlandse omstandigheden en welke aspecten van de Islam zijn onveranderlijk?

Bij Daliel buigen Islamdocenten, imams, onderzoekers en professionals zich over vraagstukken waarmee Nederlandse moslims van intellectuele en spirituele leiding worden voorzien. Ze produceren kennis waarmee moslims de wereld om hen heen kunnen bekijken vanuit perspectieven die in lijn zijn met het wereldbeeld die de klassieke Islam ons voorschrijft.

Bij Daliel staan onder meer de volgende kernwaarden centraal

Het bieden van leiding en oplossingen voor Nederlandstalige moslims
De taalkundige betekenis van het Arabische woord daliel is ‘gids’ of ‘leider’. Door uitdagingen bespreekbaar te maken en grondig te onderzoeken, willen wij antwoorden geven op vraagstukken die leven in de gemeenschap en streven wij ernaar om opheldering te bieden in tijden van verwarring. Ook willen wij de discussie op gang brengen over belangrijke thema’s die moslims aangaan en waarover nog niet of te weinig gesproken wordt.

Streven naar verbinding
Wij geloven dat we als moslimgemeenschap een gemeenschappelijke taak hebben. Geen enkel individu (of organisatie) kan in zijn eentje het brede scala aan uitdagingen het hoofd bieden. Daarom staat Daliel nauw in contact met andere (islamitische) organisaties. Dit uit zich in samenwerking bij campagnes en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen; maar ook in de ruimte die wij op Daliel.nl geven aan gastschrijvers met relevante expertises. We streven ernaar om dat netwerk, de eenheid en de samenwerking binnen de gemeenschap te versterken en uit te breiden.

Integriteit aan de Openbaring
Wij geloven dat de Islam leiding en oplossingen biedt voor alle denkbare situaties en dus toepasbaar is in elke tijd en plaats. Door de fundamenten van de klassieke mainstream Islam grondig te onderzoeken, vertalen we deze op een wetenschappelijk verantwoorde manier naar de huidige context en zijn we trouw aan de principes en fundamenten van de klassieke Islam.

To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie