Theologie

Bidden voor Peter R. de Vries?

Omdat Peter R. de Vries in de moslimgemeenschap erg geliefd is en de aanslag op hem ons in het hart raakt, worden er smeekbedes voor hem verricht. Maar mag dit wel?
Gisteren is Nederland opgeschrikt door een aanslag op de bekende misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij staat bekend om zijn journalistieke prestaties waarbij hij zijn pijlen richt op misdadigers en met succes vele onopgeloste moordzaken oplost. De laatste jaren mengde hij zich met regelmaat in het publieke debat. Daarbij stelde hij de dubbele maten aan de kaak waarmee gemeten wordt door sommige Nederlandse media en politici en sprak hij zich uit tegen het onrecht dat moslims wordt aangedaan. Deze standpunten duiden erop dat hij een man van principes is.

Smeekbeden verrichten voor niet-moslims, waarbij wordt gevraagd om hen te leiden, om vermeerdering in hun voorzieningen, kinderen, succes en andere wereldse zaken, is toegestaan. Net zoals je hem mag troosten, condoleren, op ziekenbezoek bij hem mag gaan, enzovoorts. De voorwaarde die hierbij geldt, is dat hij de islam en moslims niet vijandig gezind mag zijn.

De smeekbeden zouden juist nóg meer verricht moeten worden voor deze persoon, als het een ziek of naast familielid betreft, als het gaat om iemand die een belangrijke publieke functie bekleedt waarbij hij vele mensen van nut is en als het iemand betreft die opkomt voor de zwakkeren en/of de moslims en hun vrijheden.

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft de Roqyah (bepaalde smeekbeden ter genezing) goedgekeurd van zijn metgezel Aboe Saʿīd al Khudrī, waarmee hij een niet-moslim leider van een Arabische stam had genezen middels het lezen van soerah al-Fātiha.1

Ook kwam het voor dat de Joden niesten in het bijzijn van de Profeet (vrede zij met hem) hopende dat hij hen genade zou toewensen (door het zeggen van ‘yarhamoekAllah’) waarna hij zei: Moge Allah jullie leiden en jouw zaken op orde stellen.2

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Allah verbiedt jullie niet om hen, die niet met jullie strijden om het geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed en rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van diegenen die rechtvaardig zijn. “3

En dus is het verrichten van smeekbeden voor de niet-moslim, het helpen van hem wanneer hij dit nodig heeft en bijstaan van hem in moeilijke tijden een uiting van goed gedrag en karakter.

En zo heeft Al-Bukhārī overgeleverd in “al-Adab al-Mufrad” dat de metgezel ‘Oqbah ibn ‘Aamir al-Djuhani langs een man liep die er als een moslim uitzag, waarop deze hem groette, en hij teruggroette en daarbij zei: “en moge de genade en zegeningen van Allah met jou zijn.” Daarop zei een aanwezige jongen tegen hem: hij is een christen! Hierop ging ‘Oqbah naar deze man toe en zei: “voorwaar, de genade en zegeningen van Allah zijn alleen voor de gelovigen, moge Allah jou en lang leven schenken met veel bezit en een groot nageslacht.”

En het is overgeleverd van Ibn Abī Shaybah in zijn Muşannaf:

Er kwam een Joodse man naar de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij zei: “Doe een smeekbede voor mij. Waarna de Profeet zei: “Moge Allah jouw bezittingen en nakomelingen vermeerderen en moge Allah je gezondheid schenken en moge Allah jouw leven verlengen.”

Ook is er overgeleverd dat een Joodse man een kameel had gemolken voor de Profeet (vrede zij met hem) waarna de Profeet zei: “O Allah, geef hem een mooi uiterlijk,” waarna zijn haren (intens) zwarter werden (wat een teken van schoonheid was in die tijd).

Wat betreft de smeekbede voor Goddelijke leiding, dat is overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) in vele overleveringen.

Imam al-Nawawī zei: “Het is toegestaan om smeekbeden te verrichten (voor niet-moslims) om leiding en fysieke fitheid en gezondheid en soortgelijke zaken.”4

Imam Ibn Hajar al-Haytamī zei: “Het is toegestaan om smeekbeden te verrichten voor de niet-moslim inzake fysieke gezondheid en Goddelijke leiding.”5

Imam Al-Munāwī zei: “Het is toegestaan om smeekbeden te verrichten voor een niet-moslim voor Goddelijke leiding, fitheid en gezondheid.” En hij zei (ook): “Voor vijandige mensen mogen geen smeekbeden worden verricht voor vermeerdering van bezittingen, nakomelingen, fitheid en gezondheid.”6

Maar wat betreft smeekbeden (om vergeving) voor de niet-moslims na hun dood, daarover zei imam al-Nawawī: “Wat betreft het (doden-)gebed voor de kāfir en de smeekbeden om vergeving van hen [na hun dood], dit is verboden volgens de duidelijke bewoordingen in de Koran en volgens de consensus van de geleerden.7

Imam al-Qurţubī zei bij (de uitleg van) het vers “En zeg, Mijn Heer, wees hen genadig zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was”:8 “Velen van de geleerden hebben (hierover) gezegd: het kan geen kwaad dat iemand smeekbeden verricht voor zijn niet-moslim ouders, en vergeving vraagt voor hen, zolang zij nog in leven zijn.9

Moge Allah Peter R. de Vries genezen en kracht geven.10

Voetnoten
  1. al-Buchaarie ↗️
  2. Overgeleverd door imam Ahmed, Abu Dawud, at-Tirmidhī en hij heeft hem authentiek verklaard. ↗️
  3. Soerah al-Mumtahanah: 8 ↗️
  4. al-Adhkār ↗️
  5. Tuhfat al-Muhtāj ↗️
  6. Fath al-Qadīr ↗️
  7. al-Majmū’ ↗️
  8. Soerah al-Isrā’: 24 ↗️
  9. Tafsīr al-Qurţubī ↗️
  10. Deze fatwa van sh. Ilyas El Yousfi is vervaardigd op 7 juli 2021, toen Peter R. de Vries nog niet was overleden en de kans op genezing voor de buitenwereld nog reëel leek. ↗️


Warning: Array to string conversion in /home/daliel/public_html/wp-content/plugins/bs-share-buttons-main/main.php on line 72
Array
Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit artikel nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie