Theologie

“En dat jullie vasten is beter voor jullie”

Het kennen van de beloningen die Allah aan het vasten gekoppeld heeft, maakt dat het vasten meer wordt dan een eetfestijn. In dit artikel heb ik een vijftal beloningen uitgekozen en kort samengevat, zodat het voor jou snel lezen is en makkelijk te onthouden.
Ramadan is een bekende maand voor zowel moslims als niet-moslims. Dit is de maand waarin moslims onder andere het eten en drinken laten staan als vorm van aanbidding, gericht naar Allah. Bij sommige moslims lijkt de maand Ramadan echter meer om eten te gaan dan om het niet eten. Volle winkelkarren met boodschappen en uitgebreid gedekte tafels met gerechten waarvoor urenlang in de keuken is gestaan lijken meer symbool te staan voor Ramadan, dan aanbidding en bezinning. Valt er meer te halen uit de maand Ramadan? Welke voordelen en beloningen levert het vasten eigenlijk op?

Het kennen en overpeinzen van de gevolgen en beloningen die Allah aan het vasten gekoppeld heeft, maakt dat het vasten meer wordt dan een eetfestijn. In dit artikel heb ik een vijftal beloningen uitgekozen en kort samengevat, zodat het voor jou snel lezen is en makkelijk te onthouden.

Het vasten wist zondes uit
Ten eerste is het vasten een aanbidding die de zondes uitwist. Op het moment dat een persoon de gehele maand Ramadan vast, vanuit een rotsvaste geloofsovertuiging en tegelijkertijd zijn focus legt op de beloning, dan worden zijn of haar voorgaande zondes vergeven.

Aboe Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet, vrede zij met hem, zei:

Degene die gedurende Ramadan vast, met geloof en hoop op de beloning, zijn voorgaande zonden worden uitgewist.1

Alleen al dit voordeel is alle moeite die we doorstaan waard.

Beter dan muskus
Daarnaast is het zo dat de ‘slechte adem’ van een vastende bij Allah beter dan de geur van muskus is. Het is een bekende vraag in de maand Ramadan: mag ik mijn tanden poetsen als ik vastende ben? Natuurlijk mag een persoon zijn mond reinigen en dient een moslim, zeker tijdens het vasten, mondhygiëne serieus te nemen, om anderen niet tot last te zijn. Toch heeft de vastende, vanwege het leeg zijn van de maag, nou eenmaal vaak last van een veranderde mondgeur. Maar weet je dan te bedenken dat de mondgeur van een vastende bij Allah beter is dan de geur van muskus! Niet omdat deze mondgeur een doel op zichzelf is, maar omdat het een gevolg is van een grootse aanbidding.

Aboe Hurayrah leverde over dat de Profeet, vrede zij met hem, zei:

Als iemand van jullie aan het vasten is, laat hem dan niet immoreel en stemverheffend spreken. En als iemand hem uitscheldt of aanvalt, laat hem dan zeggen: ‘Ik ben vastende’. En ik zweer bij Degene in wiens Hand mijn ziel is: de geur uit de mond van de vastende is beter bij Allah dan de geur van muskus.2

Bemiddeling
Ten derde zal het vasten bemiddelen op de Dag des Oordeels. Het vasten zal op die Dag tegen Allah zeggen:

O Heer, ik heb hem weerhouden van het eten en drinken; accepteer daarom mijn bemiddeling voor hem.3

Op de Dag dat iedereen die jij nu kent jou in de steek zal laten, laat het vasten jou niet in de steek. Dit noem je nog eens een trouwe vriend.

Onbeperkte beloning
Voor goede daden wordt men uiteraard beloond. Dit is voor elke daad anders. Naar gelang de moeite of opoffering die een persoon doet, zal er een beloning zijn. Zo zegt de Profeet, vrede zij met hem, in een welbekende overlevering: “De geaccepteerde bedevaart kent geen andere beloning dan het paradijs.”4 Dat het paradijs rechtstreeks wordt gekoppeld aan de bedevaart, geeft aan hoe extreem zwaar de bedevaart weegt in de weegschalen op de Dag des Oordeels. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de bedevaart gepaard gaat met veel fysieke inspanning en vaak een groot financieel offer. Bij het vasten, echter, staat geduld centraal. De beloning van het vasten is daarom onbeperkt. Allah zegt immers in de Koran:

Slechts de  geduldigen zullen worden beloond zonder enige beperking.’’5

En de Profeet, vrede zij met hem, zei dat Allah heeft gezegd: “Alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem. Behalve het vasten, want dat is voor Mij. En Ik beloon hem daarvoor.”’6

Dat Allah van alle daden die de dienaar verricht het vasten uitlicht en aan Zichzelf toeschrijft, komt omdat alleen Hij de beloning daarvan kent. En dit is een indicatie voor een zeer omvangrijke beloning.7

Daarom zeggen sommige geleerden dat alle goede daden worden gewogen, behalve het vasten.8 Dit omdat het vasten overvloedig wordt beloond.

Verhoorde smeekbeden
Als laatste heeft de Profeet, vrede zij met hem, gezegd dat de smeekbede (du’aa) van een vastende persoon verhoord wordt.9 We merken ook op dat Allah ons in de Koran oproept om Hem te vragen middels du’aa, metéén na het noemen van de verplichtstelling van het vasten tijdens Ramadan. Het is daarom ook sterk aanbevolen om tijdens het vasten veelvuldig du’aa te verrichten.

Ramadan is een geweldige gunst, dus maak er optimaal gebruik van. Allah zegt:

En dat jullie vasten is beter voor jullie, als jullie eens wisten.10

Wees je ervan bewust dat het vasten om veel meer draait dan uitgebreid eten. De échte vruchten van het vasten plukken we op de Dag dat al het wereldse genot verleden tijd is.

Voetnoten
  1. Sahieh al-Buchaarie en Sahieh Muslim ↗️
  2. Sahieh al-Buchaarie en Sahieh Muslim ↗️
  3. Musnad Ahmad ibn Hanbal, overgeleverd door ‘Abdullah ibn ‘Amr ↗️
  4. Sahieh al-Buchaarie en Sahieh Muslim ↗️
  5. Soerah az-Zumar, vers 10 ↗️
  6. Sahieh al-Buchaarie en Sahieh Muslim ↗️
  7. Fath al-Baarie, Ibn Hadjar al-‘Asqalaanie ↗️
  8. Tafsier at-Tabarie ↗️
  9. Sunan at-Tirmidhie en Sunan Ibn Maadjah ↗️
  10. Soerah al-Baqarah, vers 184 ↗️


Warning: Array to string conversion in /home/daliel/public_html/wp-content/plugins/bs-share-buttons-main/main.php on line 72
Array
Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit artikel nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie