Islamitisch recht

Wat heeft halal voeding met spiritualiteit te maken?

Dat een moslim enkel mag eten wat halal (toegestaan) is binnen de islamitische wetgeving, is een gegeven dat bij de massa van de moslimgemeenschap bekend is. Men is over het algemeen op de hoogte van het feit dat het moslimindividu gebonden is aan richtlijnen met betrekking tot het voedsel dat hij nuttigt en dat het nuttigen van halal voeding een belangrijk onderdeel is binnen de sharie’ah (islamitische wetgeving).

De belangrijkste bron van de sharie’ah, de Koran, roept in talloze verzen op tot het eten van het reine en het toegestane.

Allah de Verhevene zegt hierover:

“Zij vragen jou (o Mohammed) wat voor hen is toegestaan.. Zeg: “Toegestaan voor jullie is het goede (at-tayyibaat)…”1

“Eet dus van het wettige en goede voedsel waar Allah jullie van voorzien heeft. En wees dankbaar voor de gunsten van Allah als jullie alleen Hem aanbidden.”2

“O jullie die geloven, eet van de goedheden waarmee Wij jullie hebben voorzien…”3

“O Boodschappers, eet van het goede en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie doen.”4

Niet veel moslims staan echter stil bij de ernst en gevolgen van het niet naleven van deze regelgevingen. In dit artikel leg ik uit wat de relatie is tussen halal voeding en onze spirituele band met Allah.

Er bestaat een belangrijk verband tussen de verplichting om halal voeding te nuttigen en de spirituele geloofsbelijdenis van de moslim.

Dit verband komt duidelijk naar voren in de hadieth, waarin Aboe Hurayrah, radiyallahu ‘anhu, overlevert dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, heeft gezegd: “Allah de Verhevene is goed en accepteert alleen datgene wat goed is”. Daarna beschrijft de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam: “Een man, die een lange reis verrichtte, met verwarde haren en onder het stof, zijn handen ophief richting de hemel: “O mijn Heer! O mijn Heer!” Dit terwijl zijn eten haram is, en zijn drinken haram is en zijn kleding haram is en hij van haram wordt gevoed. Hoe kan hij dan ooit verhoord worden?!”5

De Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, benoemt een aantal aspecten in deze hadieth die direct in relatie staan met het geaccepteerd worden van de smeekbede, waarbij er op een beschrijvende manier ingezoomd wordt op de ultieme situatie om je smeekbeden verhoord te krijgen.
Allereerst is het feit dat de persoon achter de smeekbede een reiziger betreft, een belangrijk kenmerk en aanleiding voor het verkrijgen van een geaccepteerde smeekbede. Het is overgeleverd door Aboe Hurayrah dat de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, zei: “Er zijn drie smeekbeden die zonder twijfel verhoord zullen worden: de smeekbede van iemand die onrecht is aangedaan, de smeekbede van de reiziger en de smeekbede van een vader voor zijn kind.”6 De reiziger bevindt zich immers meestal in een kwetsbare situatie waardoor zijn smeekbeden een oprechtere lading hebben dan hij die zich in zijn vertrouwde omgeving begeeft.

Zijn verwarde haren en stoffige situatie in de overlevering duiden er des te meer op dat deze persoon zich in een moeilijke, behoeftige en nederige situatie bevindt, waarbij hij ook nog zijn handen opheft tot de Verhevene en zijn Heer meermaals aanroept. Ook dit is een aanleiding voor het accepteren van een smeekbede. Zoals in de hadieth van de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, terugkomt:

“Allah is Schaamtevol en Edel, het betaamt Hem daarom ook niet dat wanneer Zijn dienaar zijn handen tot Hem opheft, dat Hij deze leeg terugstuurt.”7

Echter, ondanks al deze kenmerken maakt de Profeet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, direct duidelijk dat de smeekbeden van deze persoon onmogelijk verhoord zullen worden. Dit vanwege het uitblijven van een belangrijk fundament in het leven van dit moslimindividu, namelijk het wegblijven van haram (verbodene) middelen. Hieronder kunnen wij direct en expliciet, het wegblijven van voedsel dat niet de status van halal heeft gekregen, scharen.

Het is dus enorm van belang om te begrijpen dat hetgeen jij op dagelijkse basis nuttigt aan voedsel een direct effect heeft op de relatie met jouw Schepper. Het is een essentieel ingrediënt voor de beantwoording van jouw gebeden. En om deze reden dient elk moslimindividu te reflecteren op datgene wat hij dagelijks consumeert en dient hij de oorsprong ervan goed in beeld te hebben.

Voetnoten
  1. Soerah al-Maa`idah, vers 4 ↗️
  2. Soerah an-Nahl, vers 114 ↗️
  3. Soerah al-Baqarah, vers 172 ↗️
  4. Soerah al-Mu`minoen, vers 51 ↗️
  5. Muslim ↗️
  6. At-Tirmidhie ↗️
  7. Musnad Imaam Ahmad ↗️

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit artikel nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Abdelaziz Abou Sohaib (geb. 1987) is afgestudeerd islamitisch theoloog (MA) en islamprediker. Hij is tevens onderdeel van het docententeam van Sabiel. Naast het doceren is Abdelaziz actief als Shariah Auditor, waardoor hij nauw betrokken is bij vraagstukken die betrekking hebben op islamtische spijswetten en de halal certificatie in Nederland.

To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie