Gelekt beleidsstuk: Israël beoogt etnische zuivering van Gaza

Recentelijk verscheen er in verschillende media een gelekt beleidsdocument dat was opgesteld door het Israëlische Ministerie van Inlichtingen. In dat document, waar ook enkele Nederlandse media aandacht aan schonken, speculeren Israëlische beleidsmakers vrijelijk over mogelijke scenario’s voor Gaza. Het document concludeert dat de volledige verdrijving van de Gazanen uit Palestina de beste oplossing is voor Israël.

De analyse begint met “Israël is verplicht een significante verandering in de burgerlijke realiteit teweeg te brengen”, en het schetst drie alternatieven voor de toekomst van Gaza: A. Het importeren van het bestuur van de Palestijnse Autoriteit, B. Het bevorderen van “lokaal Arabisch bestuur”, of C. De “evacuatie van de burgerbevolking van Gaza naar de Sinaï”. De paper concludeert dat “alternatief C de is degen die positieve en langetermijnstrategische resultaten oplevert voor Israël” en omvat overwegingen voor de uitvoering ervan.

De Engelse vertaling van het beleidsdocument is hier te downloaden. Aan de Nederlandse vertaling wordt momenteel gewerkt en ook die komt binnenkort op deze pagina te staan.

 

Disclaimer bij artikelen over Israël
Daliel beoogt op geen enkele wijze antisemitisme of ander soort haat of fysiek/verbaal geweld tegen Joden aan te wakkeren of te legitimeren. Integendeel: systematisch en maatschappelijk antisemitisme is een Westerse uitvinding en druist in tegen de islamitische boodschap die wij uitdragen.
Tegelijkertijd deinzen wij er niet voor terug om ons uit te spreken tegen misdaden. Je uitspreken tegen onrecht is immers wél een belangrijk islamitisch principe. Daarom achten wij het onze islamitische en journalistieke plicht om op intellectueel verantwoorde wijze dergelijk politiek, sociaal-maatschappelijk of economisch onrecht aan te kaarten.

To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie